Ta kontakt

Samtliga projekt har fått statsunderstöd av Utbildningsstyrelsen från 2017 till våren 2022. Utbildningsstyrelsen och Regionförvaltningsverket har samkoordinerat ett gemensamt svenskspråkig tutornätverk, inom vilket projekten aktivt har delat erfarenheter och goda modeller i anslutning till skolutveckling. Många av de goda modellerna finns samlade på denna webbsida.

I kölvattnet av tutorprojekten fortsätter utvecklingsarbetet i många kommuner med egen finansiering.

Vill du dela med dig av material? Ta i så fall kontakt med en av koordinatorerna nedan så löser vi det.

Bothnia Tutors 2.0

Kristinestad – Vörå

Anna Wulff, anna.wulff@abo.fi

John Henriksson, john.henriksson@abo.fi

Roland Träskelin, roland.traskelin@abo.fi

Följ projektet på Instagram & Facebook

Tutor Syd 3.0

Pargas – Vanda

Tove Eklund, tove.eklund@edu.pargas.fi

Följ projektet på Instagram & Facebook

Nätverket i Jakobstads-regionen

Nykarleby – Karleby

Kiti Lindén, kiti.linden@jakobstad.fi

Björn Kronholm, bjorn.kronholm@pedersore.fi

Följ projektet på Instagram

Tutorlärarna i Östra Nyland

Sibbo – Kotka

Hanna Lönnfors, hanna.lonnfors@sipoo.fi

John Björkskog, john.bjorkskog@edu.loviisa.fi

Jessica Gillberg, jessica.gillberg@edu.porvoo.fi

Tutorlärarna på Åland

Åland