Anvisningar från utbildningsstyrelsen

Här samlar vi information och anvisningar från Utbildningsstyrelsen, http://www.oph.fi.

Så här lyckas ni med de avvikande undervisningsarrangemangen

1. Kom överens om gemensamma verksamhetssätt för skolan. Det lönar sig att i första hand använda sådana program, lärmiljöer och redskap som skolan/läroanstalten/kommunen redan har i användning.  

 2. Framskrid med små steg. Det är en krävande uppgift att organisera och genomföra undervisning som ordnas med fjärruppkoppling. Det kan vara mycket nytt att ta till sig såväl för lärarna som för eleverna och de studerande. Därför är det bra att ta ett steg i taget och skapa nya, enkla rutiner. Använd modigt sådana verksamhetssätt som är bekanta för er och återanvänd metoder som visat sig vara fungerande.  

3. Barn som studerar på distans behöver stöd av vuxna. De vuxna ska se till att barnen har trygga rutiner och lärmiljöer och i den mån det är möjligt följa med att barnen studerar. Ge instruktioner åt vårdnadshavarna om deras roll. Det är viktigt att vårdnadshavarna känner till studierutinerna och målen som ställts upp för veckan. Vårdnadshavarna ska stödja barnet i studierna och se till att barnen äter, vilar och i mån av möjlighet rör på sig utomhus.   

4. Skapa gemensamma rutiner och tidtabeller även för studierna som ordnas med fjärruppkoppling. Håll i den mån det är möjligt fast vid de verksamhetssätt som eleverna och de studerande är vana vid från förut.   

5. Ge tydliga anvisningar om vad, var, när och hur studierna genomförs – i distansundervisningen framhävs vikten av instruktioner i undervisningen. I den grundläggande utbildningen kan man till exempel ge korta, skriftliga instruktioner som stödjer elevernas självstyrda lärande. I anvisningarna ska man använda aktiv form och tilltala eleverna. Exempel: ”Ta en bild med din telefon och skriv en bildtext som passar till bilden. Spara bilden och texten här.” 

6. Lärare, var anträffbar men kom ihåg att ta hand om ditt eget välbefinnande och din ork. Berätta hur och när eleverna eller de studerande kan kontakta dig.  

7. Använd olika arbetssätt

Studierna kan genomföras som

  • Studier som eleven självständigt utför på nätet, med en lärobok eller på papper  
  • Arbeten i par  
  • Informationsutbyte via en molntjänst eller genom meddelanden  
  • Undervisningsstunder i realtid (gruppsamtal, Skype etc.)

8. Ge mångsidiga och alternativa uppgifter. Till exempel inom den grundläggande utbildningen är det inte meningen att barnen ska sitta framför datorn hela dagen. Uppgifterna kan gå ut på att barnen ska läsa, utforska hemmet eller närmiljön, skriva för hand, teckna eller diskutera med en vårdnadshavare. Produkterna kan sparas på datorn så att läraren eller hela gruppen ser dem.

9. Kommunikationen är viktig, skapa alltså möjligheter för kommunikation:till exempel diskussioner på nätet för större grupper och lämpliga applikationer för diskussioner i mindre grupper. Försök se till att diskussionen är konstruktiv och saklig.  

10. Såväl eleverna och de studerande som vårdnadshavarna behöver handledning. Om ett program som används inte är bekant för eleven från förut – gör instruktioner, videoanvisningar eller gå igenom hur man använder programmet i samband med undervisningen på nätet. Berätta hur och var man får hjälp om man har problem till exempel med inloggning eller lösenord.  

11. Hur gör man om eleven inte har en dator? Eleven har nödvändigtvis inte en dator hemma – eller så har familjen inte så många digitala enheter som behövs för att flera barn samtidigt ska kunna studera hemma. Alla har inte heller en skrivare eller en skanner. Det är möjligt att göra mycket med mobiltelefonen: man kan ta bilder, göra videor, utforska webbplatser och delta i gruppsamtal eller andra undervisningsstunder i realtid. Det är bra att planera alternativa sätt att utföra olika uppgifter – till exempel genom att skriva, fotografera eller teckna.   

Som källa för dessa punkter har använts bland annat distansskolan Kulkuris anvisningar. Flera tips till exempel för undervisningstunder på nätet hittar du på Kulkuris webbplats.

Distansundervisning och distansarbete på samma gång!

Exempel på läromedel och material som lämpar sig för undervisning med hjälp av fjärruppkoppling.

Utöver läroböcker och övningsböcker är det ändamålsenligt att i undervisningen utnyttja olika högklassiga digitala material och material på webbplatser. Det stoff som ska studeras och de verktyg som används samt elevens och den studerandes situation bestämmer vilka pedagogiska lösningar och material läraren i varje enskilt fall bedömer vara ändamålsenliga om möjliga att utnyttja. 

Flera läromedelsförlag har beslutat stöda ordnandet av undervisningen med fjärruppkoppling och öppnat digitala material att utnyttjas aviftsfritt. Nedan finns plock ur olika aktörers utbud till stöd för lärarnas arbete.

Det är också bra att informera elevernas vårdnadshavare om olika tilläggsmaterial som finns på olika webbplatser så att de kan handleda barnen att använda dem. På så sätt kan undervisningen differentieras och bli mer tillgänglig på olika sätt och för elever som arbetar i olika takt.

Tjänster som samlar material

Avgiftsfria digitala läromedel som läromedelsförlag erbjuder

Övriga material

Stöd av nätverk och kamratgrupper

Under undantagstillstånd är det ännu viktigare med arbetsgemenskapens egna möten och det är bra att tillsammans komma överens om mål för möten, tidpunkter och genomförande.  Utöver egentliga gemensamma möten är det även nödvändigt med mer informell kommunikation genom att utnyttja olika verktyg. Det är bra att i arbetsgemenskapen komma överens om kanaler för information och meddelanden och hur de ska användas.

Inom utbildningen finns därtill många olika nätverk, webbplatser och Facebook-grupper via vilka man kan få nyttig information om lösningar som andra hittat och där man kan dela med sig av egna tips. I diskussionsgrupperna på sociala medier kan man fråga råd och få hjälp även i utmanande situationer som berör ordnande av undervisning och handledning.

I nätverkande och kamratstöd är det viktigt att komma ihåg författningar i anknytning till behandling av elevernas och de studerandes personuppgifter och dataskydd.

Andra nätverk

Stöd för utveckling av digipedagogik

Material för olika utbildningsstadier

Användning av digitala verktyg och tjänster i distansundervisningen

Utbildningsanordnaren drar upp riktlinjerna för vilka pedagogiska applikationer, tjänster som tillhandahålls i sociala medier samt digitala spel som används i undervisningen. Skolan ansvarar för att man följer dataskyddsförordningen och -lagen i fråga om de digitala apparater och program som skolan använder i undervisningen.

Då eleven använder egna digitala apparater i undervisningen är det frågan om vårdnadshavarens eller elevens egendom och de svarar då för dataskyddet som gäller den egna enheten.

Användning av elevens eller vårdnadshavarens digitala apparater i undervisningen

Om barnet är under 15 år är det vårdnadshavaren som bestämmer om barnet kan använda sin mobiltelefon eller andra digitala apparater som man har hemma i undervisningen. Utgångspunkten är att en person som fyllt 15 år själv kan bestämma om hen använder sin mobiltelefon eller andra digitala apparater som finns hemma i undervisningen.

Skolan kan tillåta att eleven använder skolans digitala verktyg hemma. Skolan kan också i mån av möjlighet låna ut skolans digitala apparater, i synnerhet till sådana elever som inte har en egen mobil enhet eller andra digitala verktyg hemma.

Utbildningsanordnaren ska se till att eleven får med sig hem de apparater och redskap hen behöver för att delta i fjärrundervisningen.

Att ta i bruk olika tjänster i den egna mobila enheten

Enligt dataskyddsförordningen och -lagen beslutar den person som har föräldraansvar i fråga om barn under 13 år om barnet i sin mobila enhet kan ta i bruk tjänster som kategoriseras som informationssamhällets tjänster. Med informationssamhällets tjänster avses till exempel tjänster som tillhandahålls i sociala medier och digitala spel.

En 13-åring bestämmer själv om hen tar i bruk sådana här tjänster.

Åldersgränser som fastställts av tjänsteproducenterna

Olika aktörer som tillhandahåller sociala medier har i sina användarvillkor fastställt olika åldersgränser för sina användare. Vissa tjänster saknar åldersgräns, och i många av tjänsterna är åldersgränsen mellan 13 och 16 år.

Åldersgränsen i sociala medier baserar sig i motsats till filmer, tv-program och digitala spel inte på en bedömning av hur skadligt innehållet är. Tjänsteproducenterna bestämmer själva vilken åldersgräns tjänsten har, och syftet med åldersgränsen är att minska på mängden personliga uppgifter som tjänsteproducenten får om barnet.

Åldersgränserna på 13 till 16 år, som är de mest vanliga i olika på sociala medier, grundar sig på amerikansk och europeisk dataskyddslagstiftning. En del tjänster kan med vårdnadshavarens tillstånd användas av yngre barn. Tjänsteproducenterna kontrollerar inte aktivt huruvida den ålder som användarna anger stämmer överens med verkligheten.

På Whatsapp är åldersgränsen som fastställts i användarvillkoren 16 år, men med vårdnadshavarens samtycke kan tjänsten tas i bruk även av barn under 16 år.

På Youtube är åldersgränsen 13 år men tjänsten kan även användas utan registrering. Tjänsten Youtube Kids är avsedd för barn mellan 3 och 12 år. Föräldrarna kan välja att barnet endast får tillgång till vissa kanaler eller videor i applikationen. Man kan vid behov också blockera särskilda kanaler och videor samt gömma sökfunktionen. Det är också möjligt att begränsa hur länge barnet kan använda tjänsten utan avbrott och då meddelar tjänsten när användningstiden har gått ut.

Bland annat Whatsapp och Youtube kan utifrån lärarens övervägande och då det är pedagogiskt ändamålsenligt användas som en del av undervisningen, antingen med skolans digitala verktyg eller med elevens egna apparater. Material som eleverna tar del av på Youtube ska vara passande med tanke på elevernas ålder och utvecklingsnivå.

Whatsapp kan användas som en del av undervisningen och som ett medel för kommunikation. Om eleven inte har tagit i bruk Whatsapp kan undervisningen och kommunikationen ordnas på annat sätt. Om ett barn inte har lov eller möjlighet att använda till exempel Whatsapp som ett verktyg i fjärrundervisningen kan man komma överens om alternativa digitala lärmiljöer och lösningar med elevens läroanstalt och vårdnadshavare.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.